GMINA NOWE PIEKUTY – KRAINA, KTÓRA SIĘ W SERCACH ZACZYNA.

Trudno być patriotą swojego kraju,

nie znając i nie kochając swojej Małej Ojczyzny

– najważniejszego własnego miejsca na Ziemi.

Jeśli tej miłości nie ukształtuje szkoła i środowisko,

po prostu się nie ukształtuje wcale.

Powyższe słowa Marii Jakubowskiej są mottem innowacji pedagogicznej realizowanej w klasie IB Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach w ciągu bieżącego roku szkolnego. Podstawowymi założeniami zajęć są: poszerzanie wiedzy uczniów o przeszłości i teraźniejszości najbliższego środowiska, ludziach zasłużonych dla gminy Nowe Piekuty, dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy, rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dzieci w życiu wspólnot: rodzinnej, klasowej, szkolnej i lokalnej.Pozwoli to rozwinąć u uczniów  postawy patriotyczne, stymulować aktywność twórczą, rozbudzać kreatywne  i logiczne myślenie, kształtować umiejętności pracy w zespole i skutecznego porozumiewania się. W ciągu pierwszych tygodni realizacji innowacji uczniowie zaprezentowali swoje rodziny i miejscowości, w których mieszkają, poznali patrona, sztandar szkoły, herb i flagę gminy Nowe Piekuty oraz zwiedzili jej „stolicę”.

                                                                                              Eugenia Pogorzelska

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ