Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach uhonorowane Medalem „Pro Patria”

11 września 2014 r. w budynku dawnego więzienia carskiego w Białymstoku przy ulicy Sienkiewicza 57 odbyło się spotkanie Sybiraków i zaproszonych gości, podczas którego odsłonięto i poświęcono tablicę epitafijną upamiętniającą zsyłki Polaków na Sybir w XIX w. Następnie uroczyście wręczano odznaczenia. Wielki zaszczyt spotkał społeczność naszego gimnazjum. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dr Jan Stanisław Ciechanowski uhonorował sztandar Gimnazjum w Nowych Piekutach Medalem „Pro Patria”. Z wnioskiem o nadanie Medalu dla naszej szkoły wystąpił Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Łomży.

Oto kilka informacji o odznaczeniu. Medal „Pro Patria” ma formę metalowego krążka o średnicy 36 mm, fakturowanego, srebrzonego i oksydowanego. Na awersie, w centralnym miejscu, umieszczono wizerunek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII wieku. Orzeł oparty jest po lewej stronie o kosę bojową, a po prawej o szablę polską, wzór 1921/22. Na rewersie natomiast znajduje się napis „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”. W centralnej części medalu umieszczony został dwuwyrazowy napis: „Pro Patria”, a pod nim poziomo daty: „1768” i „1989”. Są to daty konfederacji barskiej oraz roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod datami umieszczono także układ gałązek – po lewej stronie z liśćmi dębowymi symbolizującymi cnotę, odwagę, chwałę, wytrzymałość, moc i siłę, a po prawej stronie wawrzyn, który uosabia zwycięstwo, czyn bohaterski, chwałę i zaszczyt. Dodatkowo, centralnie pod napisem „Pro Patria”, umieszczono odwzorowanie krzyża pochodzące z jednolitego wzoru chorągwi piechoty i sztandarów jazdy, ustalonego w 1919 r. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym paskiem ciemnogranatowym szerokości 10 mm i dwoma pąsowymi paskami o szerokości 10 mm przedzielonymi srebrzystymi prążkami o szerokości 2 mm i prążkami czarnymi o szerokości 2 mm na obydwu brzegach wstążki. Autorem projektu medalu jest artysta grafik Andrzej Nowakowski. Na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Heraldyczną przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji regulaminu nadawania Medalu „Pro Patria” mogą być nim honorowane osoby (fizyczne oraz prawne) szczególnie zasłużone w kultywowaniu patriotyzmu i pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ