DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR HITLEROWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

14 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół w Nowych Piekutach uczciliśmy ofiary zbrodniczego systemu hitlerowskiego. W obozach koncentracyjnych i obozach zagłady Niemcy wymordowali miliony ludzi. Były to też miejsca okrucieństwa, poniżania, niewolniczej pracy. W klasach IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum nauczyciel historii Jan Pogorzelski przeprowadził specjalne zajęcia. W ich trakcie zwrócono uwagę na skandaliczne i niezgodne z prawdą historyczną używanie określenia „polskie obozy śmierci” przez niektórych polityków i dziennikarzy amerykańskich czy zachodnioeuropejskich. Wielu uczniów głęboko wzruszyła treść czytanych wspomnień więźniów, którzy w niemieckich obozach koncentracyjnych przeżyli piekło na ziemi.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ