DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Uczestnikami szkolnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego 13 października 2017 r. byli:

- Rada Pedagogiczna, pracownicy i uczniowie naszej szkoły na czele z panią dyrektor Danutą Wyszyńską,

- księża: ks. kan. Tadeusz Sołtysik z Nowych Piekut, ks. dr Wojciech Juszczuk z Hodyszewa,

- delegacja władz samorządowych gminy Nowe Piekuty: pan wójt Marek Kaczyński, pani skarbnik Anna Kunicka, pan przewodniczący komisji oświaty Witold Zaręba, pan kierownik GOPS Krzysztof Porowski,

- grupa rodziców na czele z przewodniczącymi Rad Rodziców panią Anną Borowską i panią Katarzyną Bloch,

- przedstawiciele GRH im. Brygady Kawalerii PLIS.

Dziękujemy za uśmiech, dobre słowo, zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało, i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze.

Dziękujemy za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi, i przekonywanie, że możemy zrobić więcej, niż się spodziewamy.

Dziękujemy za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni.

Dziękujemy za przełamanie strachu do rzeczy nieznanych i niezrozumiałych.

Dziękujemy za to, że możemy zawsze na Was liczyć!

Życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić.

Życzymy pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce.

Życzymy zdrowia, radości, cierpliwości, wytrwałości i wielu powodów do uśmiechu.

Takie podziękowania i życzenia przekazali uczniowie dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom naszej szkoły z okazji ich święta.

Wiele ciepłych słów pedagodzy usłyszeli też od gości i rodziców oraz w wystąpieniu pani dyrektor Danuty Wyszyńskiej.

Głównym elementem uroczystości była przygotowana przez uczniów pod kierunkiem opiekuna SU pana Jana Pogorzelskiego humorystyczna opowieść o perypetiach nauczycieli w różnych epokach: w starożytnym Egipcie, w antycznych Atenach i Rzymie, w okresie średniowiecza, w latach działalności Komisji Edukacji Narodowej, wreszcie w czasach nam współczesnych.

Drodzy Nauczyciele! Jeszcze raz dziękujemy za Wasz trud.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ