Dotacja dla bibliotek szkolnych w ramach program MEN „ Książki naszych marzeń”

   Miło nam poinformować, że nasza szkoła w czerwcu 2015r. przystąpiła do programu „Książki naszych marzeń”. Celem głównym programu jest wsparcie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.

Program ma wspierać szkoły przez zakup do bibliotek szkolnych:

  • książek o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów,
  • książek niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane

i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Program promuje czytelnictwo wśród uczniów, a zakupione książki mają rozbudzać ciekawość ucznia.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że  we wrześniu tegoż roku otrzymaliśmy dotację MEN w wysokości 2170 zł. Otrzymane pieniądze zostały przeznaczona na zakup nowości książkowych.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ