Deutsch-Wagen-Tour w naszej szkole!

W dniu 16 kwietnia 2014 roku do naszej szkoły w Nowych Piekutach zawitała lektorka „Deutsch-Wagen-Tour“, pani Magdalena Jurowska z Olsztyna. Uczniowie szkoły podstawowej powitali gościa krótkim programem z okazji Dnia Języka Niemieckiego, zostały wręczone nagrody (przywiezione z Olsztyna) dla najlepszych znawców krajów niemieckojęzycznych oraz twórców najciekawszych plakatów na temat: „Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?”, a następnie odbyły się zajęcia warsztatowe dla trzech grup- klasy IV-te, V-te i VI-te.

 Pani Magda Jurowska przeprowadziła bardzo ciekawe gry i zabawy. Młodzież chętnie wykonywała różne zadania, które przygotowała lektorka. Była nauka niemieckich piosenek, rozpoznawanie niemieckich zespołów muzycznych i nazw instrumentów, zabawy z kolorową chustą animacyjną wraz z utrwalaniem nazw pór roku, miesięcy i zjawisk atmosferycznych. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał upominek od pani animatorki. 60-minutowe zajęcia mijały bardzo szybko i każdy czuł pewien niedosyt. Wszyscy uczestnicy pytali, kiedy znów zawita do nas pani Magdalena Jurowska. Mamy nadzieję, że jeszcze będzie to możliwe, gdyż zajęcia tego typu przyczyniają się z pewnością do zwiększenia motywacji do nauki języka niemieckiego wśród uczniów.

 Bardzo dziękujemy za wyjątkowe spotkanie w bardzo miłej atmosferze i ciekawy sposób prowadzenia zajęć oraz wspaniałe nagrody i upominki.

 Projekt „Deutsch-Wagen-Tour“ zawarty w kilku słowach to nic innego jak kolorowy niemiecki z dostawą do ucznia. W 2009 roku w trasę po całej Polsce wyruszyło pięć niezwykłych samochodów, z których każdy wyposażony został w starannie wybrane i opracowane materiały dydaktyczne i promocyjne. To właśnie dzięki tym samochodom animatorzy projektu docierają do najdalszych zakątków naszego kraju i przeprowadzają z dziećmi i młodzieżą w każdym wieku wyjątkowe zajęcia języka niemieckiego. „Deutsch-Wagen-Tour“ stawia na śmiech i zabawę. Niekonwencjonalne metody, gry i animacje językowe to jego znak rozpoznawczy. Wszystko w jednym celu – poprzez realizację projektu Instytut Goethego pragnie przyczynić się do wzrostu popularności języka niemieckiego w Polsce.

  Piotr Markowski

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ