DZIEŃ NAUCZYCIELA

W dniu 13 października 2016 roku odbyła się (jak co roku) uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. W bieżącym roku szkolnym część artystyczną przygotowały panie: Jadwiga Radulska - Kostro i Justyna Piekutowska. Zaproszonych gości, dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi i uczniów przywitała piękna dekoracja, na której umieszczona była sentencja:

" Bo nauczyciel jest kapitanem,

co na okręcie dookoła świata

Płynie wraz z nami przez szkolne lata".

Akademię otworzyła Pani Dyrektor Danuta Wyszyńska witając gości, przybliżając zebranym historię i ideę  Dnia Edukacji Narodowej oraz składając wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji  najlepsze życzenia. Po wystąpieniu Pani Dyrektor odbyła się wspaniale przygotowana część artystyczna, która w tym roku ukazywała szerokie spektrum talentów, jakimi mogą poszczycić się nasi uczniowie. Pokaz talentów rozpoczęli uczniowie gimnazjum, którzy przygotowali zabawne przedstawienie. Uzupełnieniem ich występu były piosenki w wykonaniu uczennic z koła muzycznego, przygotowane pod nadzorem Pani Doroty Niemyjskiej. Na zakończenie części artystycznej uczniowie Szkoły Podstawowej przygotowali Galę Oskarową - Jabłkową, w trakcie której, nauczyciele otrzymali w poszczególnych kategoriach nagrodę – jabłko i różę. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyły ogromne emocje. Każdy wyczekiwał kategorii, w której to okazał się zwycięzcą. Podczas całej uroczystości porządku pilnowała tajna policja, którą zorganizowali chłopcy klas gimnazjalnych.

Po wspaniałej uroczystości wszyscy uczniowie udali się do domów, a nauczyciele i pracownicy obsługi zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.


Dziękujemy nauczycielom, młodym talentom i chórkowi szkolnemu za wspaniałą uroczystość!

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ