Czcimy Sybiraków uczestnicząc w XIV Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

12 września 2014 r. w Białymstoku odbył się XIV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Uczestniczyła w nim delegacja uczniów Gimnazjum w Nowych Piekutach wraz z pocztem sztandarowym pod opieką Pana Jana Pogorzelskiego i Pani Doroty Grochowskiej – Gierałtowskiej. Tegoroczny Marsz odbył się pod hasłem „Sybiracy - zwycięzcy spod Monte Cassino”. Uroczystości rozpoczęły się rano liturgią w Katedrze Prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Białymstoku. O godz. 10.00 przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz wszystkich uczestników przed Pomnikiem Katyńskim przywitał Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusz Chwiedź. Licznie stawili się Sybiracy i ich rodziny. Mimo podeszłego wieku i często słabego zdrowia, przyjechali z najdalszych stron Polski i świata. Obecne były zagraniczne delegacje z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy oraz goście z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii. Większość uczestników stanowiła jednak młodzież ze szkół podlaskich i wielu regionów Polski. Uczestnicy Marszu przeszli ulicami: Świętojańską, Branickiego, Piastowską do kościoła p.w. Ducha Świętego. Tu odbyła się Msza św. celebrowana przez JE Arcybiskupa Białostockiego Edwarda Ozorowskiego. Uroczystości zakończyły się Hymnem Związku Sybiraków, modlitwami, apelem poległych, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy Pomniku – Grobie Nieznanego Sybiraka.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ