BHP W GOSPODARSTWIE ROLNYM

22 października 2015 r. uczniowie Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez pracowników Placówki Terenowej KRUS w Wysokiem Mazowieckiem –  starszego inspektora Pawła Jasińskiego i specjalistę Adama Sokołowskiego. Dzięki prezentacji multimedialnej i komentarzom prowadzących zajęcia gimnazjaliści poznali główne przyczyny wypadków i zasady bezpiecznego postępowania podczas prac polowych, przy obsłudze maszyn i doglądaniu zwierząt hodowlanych. Dużo czasu poświęcono czynnościom szczególnie niebezpiecznym, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15 w gospodarstwie rolnym. Po szkoleniu uczniowie pisali test konkursowy związany z tematyką zajęć.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ