BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Dnia 15 lutego w naszej szkole przeprowadzony został Turniej,, BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM”.  Adresatami byli uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy  I- III gimnazjum. Turniej miał on na celu: Utrwalenie procedur dotyczących ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej w naszej szkole. Uświadomienie i przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem technicznym. Korzystania z urządzeń znajdujących się w szkole. Uświadomienie uczniom następujących postaw: dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, przewidywanie skutków swojego postępowania, odpowiedzialność za własne działania i dbanie o ich jakość.

Uczniowie klas III gimnazjum przygotowali dramę , która przedstawiała atak terrorystyczny. Każda klasa miała za zadanie przygotować rymowankę, wiersz lub piosenkę nawiązującą do zasad bezpiecznego zachowania w szkole oraz plakat , znaki ewakuacyjne i przeciwpożarowe. Uczniowie spisali się na medal. 3 – osobowe reprezentacje klas zmagały się z niekiedy trudnymi i wymagającymi wiedzy zadaniami. Najwięcej emocji przyniosło ogłoszenie wyników. Drużyny zwycięskie otrzymały puchary ufundowane przez Dyrektora szkoły. Wszyscy uczestnicy  poprzez turniej przypomnieli sobie, jak ważne jest bezpieczeństwo  w szkole. Mamy nadzieję, że za rok znów spotkamy się i będziemy razem poznawać zasady bezpieczeństwa.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ