72. ROCZNICA MORDU W SKŁODACH BOROWYCH

11 sierpnia 2016 r. Mszą Świętą w kościele parafialnym w Nowych Piekutach odprawioną przez ks. doktora Franciszka Mbidę rozpoczęły się obchody kolejnej rocznicy wymordowania przez żołnierzy Wehrmachtu 21 mieszkańców Skłodów Borowych i okolicznych wiosek. Obecne były poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego i Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach oraz OSP z Hodyszewa, Jabłoni Jankowców i Nowych Piekut. Po nabożeństwie zgromadzeni udali się pod pomnik ku czci pomordowanych w Skłodach Borowych. Tu odśpiewano Hymn Państwowy i złożono kwiaty. Młodzież z klasy II Gimnazjum w Nowych Piekutach zaprezentowała część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem nauczyciela historii Jana Pogorzelskiego.  Przemówienie wygłosił Wójt Gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński. Głos zabrała też Pani Aniela Średnicka – świadek tragicznych wydarzeń sprzed 72 lat. Na zakończenie wszyscy zebrani pomodlili się w intencji 21 rodaków, którzy zginęli 11 sierpnia 1944 r., a ks. Franciszek Mbida pobłogosławił uczestników uroczystości.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ