71. ROCZNICA MORDU W SKŁODACH BOROWYCH

11 sierpnia 2015 r. obchodziliśmy kolejną rocznicę wymordowania przez żołnierzy Wehrmachtu 21 mieszkańców Skłodów Borowych i okolicznych wiosek. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym w Nowych Piekutach Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. doktora Waldemara Świątkowskiego i ks. dziekana Stanisława Szymborskiego. Obecne były poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego i Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach oraz OSP z Hodyszewa i Nowych Piekut.  Po nabożeństwie zgromadzeni udali się pod pomnik ku czci pomordowanych w Skłodach Borowych. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego przedstawiciele mieszkańców wsi Skłody Borowe, władz samorządowych naszej gminy, żołnierzy AK, społeczności Zespołów Szkół w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach oraz rodzin pomordowanych złożyli pod pomnikiem kwiaty. Młodzież z klasy I Gimnazjum w Nowych Piekutach zaprezentowała impresję poetycką przygotowaną pod kierunkiem nauczyciela historii Jana Pogorzelskiego.  Przemówienie wygłosił Wójt Gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński. Głos zabrała też Pani Aniela Średnicka – świadek tragicznych wydarzeń sprzed 71 lat. Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani pomodlili się w intencji 21 rodaków, którzy zginęli 11 sierpnia 1944 r.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ