64 rocznica śmierci kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”

I niech Polska wciąż szumi biało - czerwonymi skrzydłami,

Biały orzeł niech dumnie szybuje hen, pod obłokami.

Pieśń żołnierska, co czyn naszych Bohaterów sławi,

Niech odbija się echem od morza aż do Tater grani...

 CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!

11 października 2017 r. dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im.ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach uczestniczyli w apelu pamięci poświęconemu 64-ej rocznicy śmierci kapitana Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” – jednego z bohaterów naszej „małej Ojczyzny”. Kapitan Kazimierz Kamieński był ostatnim podlaskim komendantem 6 Brygady Wileńskiej AK, a po II wojnie światowej bojownikiem polskiego podziemia niepodległościowego. . Był jednym z żołnierzy Polski Podziemnej, którzy pokazali nam jak trzeba kochać Ojczyznę i walczyć o nią do ostatniej kropli krwi. To oni udowodnili przyszłym pokoleniom, że nie można się poddawać i bezczynnie czekać na to, co przyniesie los Po prowokacyjnej akcji SB i brutalnym śledztwie kapitan Kazimierz Kamiński został niesprawiedliwie skazany przez komunistyczny sąd na wielokrotną karę śmierci. Wyrok wykonano 11 października 1953 r. w więzieniu w Białymstoku. Pomnik pamięci „Huzara” znajduje się na cmentarzu parafialnym w Poświętnem. Po przemarszu na czele ze sztandarem Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach  pod pomnik Żołnierzy AK zebrani odśpiewali Hymn Państwowy. Uczniowie przypomnieli zebranym historię oraz zasługi kpt. Kamieńskiego. Wysłuchaliśmy pięknych pieśni żołnierskich przy dźwiękach gitar. Delegacje Samorządu Gminy Nowe Piekuty i Zespołu Szkół w Nowych Piekutach złożyły pod pomnikiem kwiaty, a młodzież zapaliła znicze. Następnie ks. kan. Tadeusz Sołtysik odmówił z zebranymi modlitwę w intencji ś.p. Kazimierza Kamieńskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ