63 rocznica śmierci kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”

Przysięgam Panu Bogu w wierności Polsce trwać

Na mej Ojczyzny progu w walecznym szyku stać.

Za sztandar cześć i prawa ochoczo ruszać w bój

Jak każe mi ustawa i honor każe mój.

Wypełniać w lot rozkazy, tajemnic wojska strzec

Jak żołnierz żyć bez skazy, gdy trzeba, mężnie lec.

Zachować tajemnicę, nie zdradzać braci swych

W potrzebie paść ofiarą za Ojczyznę i wiarę

Przysięgi tu złożonej dotrzymać, abym mógł

Na krzyżu umęczony, tak mi dopomóż Bóg”.

 

11 października 2016r. obchodziliśmy w naszej szkole 63 rocznicę śmierci ostatniego dowódcy 6. Brygady Wileńskiej AK, legendarnego kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”. Uroczystość rozpoczęliśmy występem artystycznym wykonanym przez młodzież gimnazjalną. Uczniowie przypomnieli w niej życiorys oraz zasługi kpt. Kamieńskiego Był jednym z żołnierzy Polski Podziemnej, którzy pokazali nam jak trzeba kochać Ojczyznę i walczyć o nią do ostatniej kropli krwi. To oni udowodnili przyszłym pokoleniom, że nie można się poddawać i bezczynnie czekać na to, co przyniesie los.

Następnie wszyscy udali się pod pomnik zamordowanego, gdzie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Na zakończenie zmówiliśmy modlitwę w intencji wszystkich, którzy walczyli i ginęli za Ojczyznę. Przedstawiciele GRH im. Brygady Kawalerii Plis wystawili wartę honorową.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ