62. rocznica śmierci kapitana Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”

11 października 2015 r. w Nowych Piekutach odbyła się uroczystość upamiętniająca 62. rocznicę śmierci kapitana Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”. Uczestniczyła w niej także nasza szkolna społeczność. Kapitan Kazimierz Kamieński to jeden z bohaterów naszej „małej Ojczyzny”, patriota, żołnierz AK, a po II wojnie światowej bojownik polskiego podziemia niepodległościowego. Po prowokacyjnej akcji SB i brutalnym śledztwie został niesprawiedliwie skazany przez komunistyczny sąd na wielokrotną karę śmierci. Wyrok wykonano 11 października 1953 r. w więzieniu w Białymstoku.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez księdza prałata Ireneusza Borawskiego i księdza kanonika Tadeusza Sołtysika. Następnie poczty sztandarowe OSP w Nowych Piekutach, Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowych Piekutach oraz wszyscy zebrani przeszli pod pomnik Żołnierzy AK. Odśpiewano Hymn Państwowy, a potem uroczyście zabrzmiał Apel Pamięci przygotowany przez uczniów klasy IIIA Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach pod kierunkiem nauczyciela historii Jana Pogorzelskiego. Delegacje Samorządu Gminy Nowe Piekuty oraz Zespołów Szkół w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach złożyły pod pomnikiem kwiaty, a reprezentanci Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii PLIS oraz młodzieży gimnazjalnej zapalili znicze. Przemówienie poświęcone działalności wojskowej i patriotycznej kapitana Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” wygłosił Wójt Gminy Nowe Piekuty Marek Kaczyński. Uroczystość zakończyło odśpiewanie pieśni „Boże, coś Polskę”.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ