50- LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W dniu 28 września 2014r. 17 par małżeńskich z naszej gminy obchodziło „ZŁOTE GODY”. Uroczystość została zorganizowana przez Wójta Gminy Nowe Piekuty pana Marka Kaczyńskiego i kierownika USC panią Ewę Pruszyńską. Wśród zaproszonych gości byli: proboszcz parafii ks. kanonik Tadeusz Sołtysik, przewodniczący Rady Gminy pan Andrzej Radziszewski, dyrektor Zespołu Szkół w Nowych Piekutach pani Danuta Wyszyńska, pani Maria Łapińska wicedyrektor oraz pan Andrzej Olędzki dyrektor Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej.

         Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.30 Mszą Świętą odprawioną przez ks. kanonika Tadeusza Sołtysika w intencji „złotych par”. Następnie udano się do Izby Tradycji Regionalnej przy Urzędzie Gminy na dalszą część uroczystości. Jubilaci otrzymali medale, które wręczył Pan Wójt oraz piękne kwiaty.

         Młodzież z Zespołu Szkół pod opieką pani Wiesławy Jankowskiej i pani Pauliny Kołtyś, zaprezentowała część artystyczną, na którą złożyły się wiersze i piosenki dedykowane jubilatom.

Wiesława Jankowska

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ