,,Magiczne wiersze Juliana Tuwima”

Sprawozdanie z konkursu recytatorskiego dla klas 0 – III

pod hasłem ,,Magiczne wiersze  Juliana Tuwima”,

który odbył się 21listopada 2013r.

 Cele konkursu:

v popularyzacja twórczości Juliana Tuwima,

v przybliżenie utworów poety,

v rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych,

v pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej uczniów,

v doskonalenie umiejętności recytacji,

v kształtowanie wrażliwości, interpretacji, zdolności.

 Konkurs składał się z 2 etapów:

I plastycznego

II recytatorskiego                     

  •       I etap PLASTYCZNY - ,,Mój ulubiony utwór Juliana Tuwima”

 polegał na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej  do dn. 15.11.2013r.

  •          II etap – RECYTATORSKI – uczniowie wyłonieni w konkursie klasowym wzięli udział w finale. Każdy uczestnik przedstawił własną interpretację dowolnie wybranego wiersza Juliana Tuwima.                    

Konkurs czytelniczy dla klas O-III został ogłoszony 20 września 2013r. Uczniowie mieli zapoznać się z podaną literaturą i zilustrować ulubiony wiersz J. Tuwima. Na konkurs plastyczny wpłynęło 18 prac z klas I – III. Została wykonana gazetka przybliżająca sylwetkę i twórczość poety oraz wystawa prac plastyczno – technicznych.

Komisja w składzie: Z. Kostro, D. Rzymska i A. Piekutowska - przyznała  dyplomy następującym uczniom:

 I miejsce Weronika Mioduszewska  – kl. II

II miejsce Natalia Górska – kl. II

III miejsce Maciej Jabłoński – kl. II                  

W konkursie recytatorskim wzięło udział 50 uczniów. Dzieci podzielone zostały na dwie grupy wiekowe kl. O grupa 5 i 6 latków oraz kl. I-III, których oceniała komisja w składzie: pani wicedyrektor M. Łapińska, pani W. Jankowska, pani D. Rzymska, pani E. Pogorzelska, pani M. Markowska 

W grupie 5 i 6 latków  

I miejsce:  Gabriela Pietraszko – 5- latek

Agata Roszkowska – 6- latek  grupa A

Milena Dominiak – 6 latek grupa B

II miejsce: Kinga Wojno – 5 latek

Wiktoria Przeździecka – 6 latek  grupa A

Wiktoria Sasinowska  - 6 latek grupa B

III miejsce: Julia Mystkowska – 5 latek

Katarzyna Przeździecka – 6 latek grupa A

Oskar Śliwowski – 6 latek grupa B

 W grupie klas I-III

 I miejsce Weronika Skłodowska kl. II

II miejsce Łukasz Żochowski kl. IA

III miejsce Krzysztof Bogusz KL. IA

     Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Zaś pozostali uczestnicy konkursu dyplomy za udział

                                            Organizator konkursu: Alicja Piekutowska – nauczyciel bibliotekarz

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ