,,Magiczne wiersze Jana Brzechwy”

Sprawozdanie z konkursu recytatorskiego dla klas 0 – III

pod hasłem ,,Magiczne wiersze  Jana Brzechwy”,

który odbył się 19 lutego 2015r.

 

Cele konkursu:

v popularyzacja twórczości Jana Brzechwy,

v przybliżenie utworów poety,

v rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych,

v pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej uczniów,

v doskonalenie umiejętności recytacji,

v kształtowanie wrażliwości, interpretacji, zdolności.

         etap – RECYTATORSKI – uczniowie wyłonieni w konkursie klasowym wzięli udział w finale. Każdy uczestnik przedstawił własną interpretację dowolnie wybranego wiersza Jana Brzechwy.

                Konkurs czytelniczy dla klas O-III został ogłoszony14 stycznia 2015r. Uczniowie mieli zapoznać się z podaną literaturą i wybrać ulubiony wiersz J. Brzechwy.

  W konkursie recytatorskim wzięło udział 23 uczniów. Dzieci podzielone zostały na dwie grupy wiekowe kl. O grupa 5 i 6 latków oraz kl. I-III, których oceniała komisja
 w składzie: pani wicedyrektor M. Łapińska,  pani Danuta Rzymska, pani Elżbieta Brzozowska oraz pani Małgorzata Markowska.
 Po wnikliwych obradach komisja wyłoniła następujących zwycięzców:

 W grupie 5 i 6 latków
 I miejsce -   Zofia Roszkowska – 6- latek

II miejsce - Oliwia Dąbrowska – 5 latek

III miejsce -  Oliwia Osmólska  - 6 latek

         
W grupie klas I-III
 I miejsce – Kinga Wojno kl. I a

II miejsce – Agata Roszkowska– kl. I c

II miejsce – Wiktoria Przeździecka – kl. I c

III miejsce – Wiktoria Sasinowska –kl. I b

III miejsce – Oliwia Osmólska – kl. Ic

III miejsce - Weronika Mioduszewska – kl. III

 Wyróżnienie za piękną recytację uzyskał – Karol Saniewski uczeń  kl. I c za wiersz pt. „Hipopotam”

Nagrodę publiczności  otrzymała – Wiktoria Przeździecka uczennica kl. I c

 Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia.  

 

                        Organizator konkursu: Alicja Piekutowska – nauczyciel bibliotekarz

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ