„Poezja bliska dzieciom” Wiersze Danuty Wawiłow

14 kwietnia 2016r. odbył się  Szkolny Konkurs Recytatorski. W tym roku uczniowie recytowali wiersze Danuty Wawiłow.
Celem konkursu było: 

  • przybliżenie utworów poetki,
  • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych,
  • kształtowanie umiejętności zapamiętywania przez dzieci treści utworów,
  • pobudzenie aktywności uczniów.

Organizatorem konkursu, który cieszy się jak co roku wielką popularnością jest p. Alicja Piekutowska

Do konkursu przystąpili uczniowie kl. I-III. 
Ocenie podlegały: opanowanie pamięciowe, dykcja, donośność głosu, modulacja, tempo mówienia i ogólne wrażenie artystyczne. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników. Wiersze były ciekawe
 i barwnie zaprezentowane.

Jury w składzie:

p.  Eugenia Pogorzelska

p.  Urszula Piekutowska

p. Wioleta Litwińczuk

wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce – Zofia Roszkowska – kl. I b
II miejsce – Wiktoria Sasinowska -  kl. II b
III miejsce – Julia Piekutowska – kl. I a

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy  za udział w konkursie zaś zdobywcy-  I, II i III miejsca otrzymali również nagrody książkowe, które wręczyła dzieciom pani wicedyrektor Maria Łapińska. Podziękowania za solidną pracę  otrzymało również jury.
Uwieńczeniem całości konkursu był występ kl. I a z krótkim przedstawieniem
 pt. „Wiosno ach to Ty”


 
                                                                                   Opracowała: Alicja Piekutowska

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ