„Nie pal przy mnie, proszę”

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do realizacji programu edukacji antytytoniowej pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. Program adresowany jest do uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Celami programu są:

- zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu,

- zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia,

- kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ