„Nie jestem sam ja książkę mam”

    W marcu, kwietniu  i maju 2016 r. realizowaliśmy projekt „Nie jestem sam ja książkę mam”, który miał na celu popularyzowanie czytelnictwa. Głównym założeniem podjętych działań projektu było zorganizowanie szkolnej kampanii na rzecz przeciwdziałania spadkowi poziomu czytelnictwa oraz promowanie nawyku czytania w dobie rozwoju techniki komputerowej, telewizji i filmu. Staraliśmy się przekonać o tym, że słowo drukowane we współczesnym świecie może dostarczyć młodemu pokoleniu wiele niezapomnianych i głębokich wrażeń oraz może być źródłem radości, kreatywności i satysfakcji. Podejmowane w ramach projektu zadania miały przekonać uczniów, że warto poświęcić trochę czasu książce, bo nic tak nie rozwija jak czytanie. Uczniowie rozpoczęli swoje spotkanie z czytaniem od przygotowania klasowych gazetek poświęconych książce i czytaniu. Przeprowadzono konkurs recytatorski pod hasłem „ Poezja bliska dzieciom – wiersze Danuty Wawiłow”. Kolejne zadanie wykonane przez uczniów to przygotowanie prezentacji multimedialnej o historii książki. Odbywały się także lekcje przedmiotowe i wychowawcze poświęcone czytaniu. Szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji promującej czytanie pod hasłem” Mądra szkoła czyta dzieciom” codziennie czytając dzieciom podczas zajęć lub na lekcjach wychowawczych. W ramach tych zajęć przeprowadzane były również  wywiady z rodzicami, którzy opowiadali swoim pociechom
o tym, co czytali w ich wieku. Wszystkie działania uczniów były na bieżąco nagradzane ocenami. Punktem kulminacyjnym realizowanego projektu czytelniczego była przygotowana część artystyczna pt.„ Książka przed sądem” w wykonaniu uczniów kl. I gimnazjum. Uczniowie wcielili się w rolę sędziego, prokuratora i obrońcy winną zaś była książka. Przedstawienie w wykonaniu świetnych aktorów bardzo podobało się młodszej publiczności. Projekt czytelniczy okazał się bardzo ciekawym i przydatnym działaniem edukacyjnym, w które zaangażowało się bardzo wiele dzieci. Jego cel został osiągnięty. Może nie wszyscy ruszą hurmem do biblioteki, może nie wszyscy wypożyczą książkę do przeczytania, ale na pewno wszyscy będą wiedzieli, dlaczego warto po nie sięgać.

Opracowała: Alicja Piekutowska

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ